Devexus Logga, FIM 2010, SharePoint, Konsult
       
Hem
English
Kontakta oss
 
 
 
Kontakt

E-post:
kontakt@devexus.se

Telefon:
Kontor:
Fax:
019 - 55 55 090
019 - 55 55 094
 
 
Kontakta Devexus AB
 
Microsoft certified
 
[ Devexus ]
 

Besparingar med MIM/FIMFIM

Genom automatisering och återanvändning av information i befintliga system uppstår betydande rationaliseringsvinster. Vid införande av MIM/FIM 2010 (Microsoft Identity Manager/Forefront Identity Manager 2010 R2)* uppstår väsentliga besparingar som med god marginal överstiger investeringskostnaderna. Våra erfarenheter visar hur stora besparingarna kan bli vid införande av MIM/FIM. I en kommun med 20 000 elever motsvarar MIM/FIM ca fem heltidsanställda.

 

Vid införande av ett e-postsystem med 30 000 användare krävs fem heltidsanställda administratörer men med hjälp av MIM/FIM reduceras de till en person.

Besparingseffekter omräknade i pengar:

Nedan presenteras i korthet några uträkningar av kostnadsbesparingar med FIM framtagna av några av de tyngsta analysföretagen på IT-området:

The Burton Group beräknar att en organisation med 25 000 användare i ett normalt nätverk har en årlig kostnad på ca 2,5 miljoner kronor för administration. Med hjälp av FIM minskar kostnaden till 360 000 kr/år, vilket ger en besparing på drygt 2 miljoner kronor per år. Giga Information Group räknar med att en organisation tjänar ca 1 500 kr per användare och år på synkronisering av katalogtjänster och ca 6 400 kr per e-postlista och år genom förbättrad hantering av e-postlistor. Man räknar även med en kostnadsbesparing på 560 000 kr årligen för 1 000 användare genom bättre IT-effektivitet samt en reducerad helpdesk-kostnad med 600 kr per användare varje år.

 

*Under 2014 annonserad Microsoft att Forefront Identity Manager (FIM) byter namn till Microsoft Identity Manager (MIM). FIM 2010 R2 är efterföljaren till Microsoft Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007. ILM var i sin tur en sammanslagning av produkterna: Certificate Lifecycle Manager (CLM) 2007 och Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 2003.


Ring Micke på: 019-55 55 808
Skicka e-post: kontakt@devexus.se

 


Nyheter
 
 
 
 
Copyright Devexus AB 70150 Örebro
 
Microsoft forefront