Devexus Logga, FIM 2010, SharePoint, Konsult
       
Hem
English
Kontakta oss
 
 
 
Kontakt

E-post:
kontakt@devexus.se

Telefon:
Kontor:
Fax:
019 - 55 55 090
019 - 55 55 094
 
 
Kontakta Devexus AB
 
Microsoft certified
 
[ Devexus ]
 

MIM/FIM 2010 (Microsoft Identity Manager/Forefront Identity Manager 2010 R2)* kan kopplas mot en mängd olika standard system.

Nedan listar vi ytterligare färdiga agenter vi erbjuder för MIM/FIM mot några vanliga system. Utöver dessa erbjuder vi skräddarsydda kopplingar mot andra källsystem utifrån era önskemål. För system som är kompatibla med FIM se komplett systemlista.


Devexus har utvecklat en rad standardagenter till MIM/FIM för nedan system:
IST Extens, Procapita, Personec, Folkbokföringen, E-post utskick, Hemkataloger, Lösenordssynkronisering till IDFiler i Domino/Notes från FIM, Lösenordssynkronisering från eDirectory till FIM, Groupwise

Dessutom har vi jobbat och byggt kopplingar och agenter mot ytterligare en rad system bland annat dessa:
·Trio - Växelsystem
·FirstClass - E-postsystem
·NetWise CMG - Växelsystem
·DNA - Växelsystem
·HSA - Nationell katalogtjänst
·Ladok - Studentregister för universitet
·Live@edu - Molntjänst för e-post

Detta är en färdig agent för MIM/FIM som används inom många kommuner. Med hjälp av denna får MIM/FIM information om vilka elever och vilken skolpersonal som finns inom kommunen. MIM/FIM-agenten hämtar även in ett tiotal olika typer av grupper såsom skola, organisationsenhet, klass eller ämne.


Informationen från IST Extens används för att skapa användare och grupper i Active Directory eller liknande katalogtjänst. Agenten kan anpassas dynamiskt efter egna önskemål.
Läs mer...

En färdig MIM/FIM-agent för den elevadministrativa delen i systemet Procapita (används inom många kommuner) hämtar information om vilka elever som finns inom kommunen för att skapa användare och grupper i Active Directory, eller liknande katalogtjänst.


Agenten hämtar även in en ett antal olika grupptyper såsom skola, organisationstillhörighet eller klass för elever och skolpersonal. Den kan anpassas dynamiskt utifrån egna önskemål.
Läs mer...

Denna färdiga MIM/FIM-agent hämtar information om anställda från Personalsystemet Personec (f d Persona/Respons). Exempel på data som hämtas kan vara namn, titel och anställningar för personer med en aktiv anställning. Agenten har funktioner för att välja en huvudanställning för personer med flera anställningar.


Grupperna som denna agent hämtar in är baserade på organisation, titel, arbetsställe och befattningskod m m. Agenten kan anpassas dynamiskt utifrån egna önskemål.
Läs mer...

Devexus erbjuder även tjänsten direktkoppling mot Skatteverkets folkbokföringsregister. Ett säkert sätt att få in de senaste och korrekta person- och adressuppgifterna i de egna IT-systemen. Folkbokföringens dagliga uppdateringar går direkt in till det egna IT-systemet. Hanteringen av skyddade personuppgifter förenklas, säkerställs och uppdateras omedelbart även i de egna systemen. Denna agent är flexibel och går i stor utsträckning att anpassa utifrån egna önskemål.
Läs mer...


För att slippa alla manuella och tidskrävande rutiner med att dela ut inloggningsuppgifter till ny personal erbjuder vi en färdig agent som kan ta hand om detta. Det leder till att kvaliteten ökar, ledtiderna kortas och den nyanställde kommer snabbare igång med sitt arbete. Agenten kan anpassas dynamiskt utifrån egna önskemål. Via källsystemen får agenten reda på vem som är närmsta chef och informerar denne via e-post när användaruppgifterna är registrerade. Agenten är dynamisk och används på samma sätt när en person slutar.
Läs mer...


I MIM/FIM ingår ingen färdig agent för att skapa hemkataloger. Devexus har därför utvecklat en agent som skapar och hanterar hemkataloger för användare. Agenten hanterar hemkatalogerna i en mappstruktur som exempelvis följer organisationsstrukturen och sätter korrekta rättigheter på hemkatalogerna.


Agenten hanterar hemkataloger, attribut, och rättigheter för både Windows- och Netware-servrar. Den stödjer även arkivering av hemkataloger och kan anpassas dynamiskt utifrån egna önskemål.
Läs mer...

Helt unik MIM/FIM Agent för synkronisering av lösenord till IDFiler i Domino/Notes från FIM. Agent som "online" mot Lotus Domino/Notes kan synkronisera lösenordsförändringar från MIM/FIM till IDFiler i Lotus Domino/Notes. Med denna agent går det till exempel att bygga FIM lösningar som kan synkronisera lösenord från Active Directory till MIM/FIM och sedan vidare till IDFilen i Domino.
Läs mer...


Helt unik agent som "online" mot eDirectory kan fånga upp lösenordsförändringar och synkronisera dem vidare till MIM/FIM och sedan vidare till system kopplad till MIM/FIM som Active Directory.
Läs mer...


Eftersom MIM/FIM inte innehåller någon färdig agent för att skapa användarkonton mot Novell Groupwise har Devexus utvecklat en sådan agent som kan skapa och hantera e-postkonton mot Groupwise. Novell Groupwise är en kalender applikation med integrerad e-post, adressbok och uppgiftshantering.


Förutom att bara skapa användarkonton kan agenten även sätta en rad attribut, lägga till användarkonton till distributionslistor och ta bort användarkonton från distributionslistor. Agenten ger även stöd för att visa eller dölja användaren i adressboken och för att sätta eller ta bort förfallodatum för konton och kan anpassas dynamiskt utifrån era egna önskemål.
Läs mer...

*Under 2014 annonserad Microsoft att Forefront Identity Manager (FIM) byter namn till Microsoft Identity Manager (MIM). FIM 2010 R2 är efterföljaren till Microsoft Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007. ILM var i sin tur en sammanslagning av produkterna: Certificate Lifecycle Manager (CLM) 2007 och Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 2003.


Ring Micke på: 019-55 55 808
Skicka e-post: kontakt@devexus.se

 


Nyheter
 


 
 
 
Copyright Devexus AB 70150 Örebro
 
Microsoft forefront